O nas

Jesteśmy profesjonalistami

Szanowni Państwo

Spółka Biegli Rewidenci Gawroński Jakóbińska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w lipcu 2014r. Spółka działa na podstawie wpisu do KRS z dnia 10.07.2014 r. Uchwałą nr 2425/44a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 lipca 2014 r. Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3943.

Spółka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, mogącej powstać w związku z wykonywaniem swej działalności audytorskiej.

Cechą naszej pracy jest to, że zawsze stawiamy klienta w centrum naszego zainteresowania - jesteśmy jego opiekunem i doradcą, dbamy o jego czas i pieniądze. Powstaliśmy z myślą o ludziach biznesu, poszukujących partnera, który będzie ich wspierał w codziennym prowadzeniu firmy.Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie audytu, usług księgowych, doradztwa podatkowego i finansowego. Bogate doświadczenia oraz znajomość przez naszych pracowników i partnerów zmieniającego się ustawodawstwa dotyczącego rachunkowości, finansów i podatków pozwalają nam świadczyć usługi najwyższej jakości. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów trudnych i złożonych, dla których nie wystarczą standardowe rozwiązania. Stale dostosowujemy swoją ofertę do bieżących oczekiwań klientów, wypracowując oraz wdrażając wraz z nimi kompleksowe rozwiązania dla pojawiających się zagadnień. Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa naszych Klientów, zarówno dużych jak i małych firm.

Zapraszamy Państwa do współpracy i korzystania z naszych usług, których dokładny opis znajdziecie Państwo na kolejnych stronach serwisu.

Oferujemy Państwu

Prowadzimy działalność usługową z zakresu księgowości. Obejmuje ona prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie spółki lub u klienta, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego oraz inne działalności. [więcej]
Świadczymy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych. Badamy sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF). Badamy skonsolidowane sprawozdania finansowe Grup Kapitałowych. Wykonujemy przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych oraz wiele innych [więcej]
Zakres prowadzonych usług doradzctwa podatkowego prowadzonych przez naszą spółkę obejmuje m. in. bierzące doradzctwo ad-hoc wykonywanie opinii podatkowych, wykonywanie przeglądów podatkowych oraz inne usługi z tego zakresu. [więcej]
W ramach prowadzenia doradzctwa finansowego oferujemy Państwu doradzctwo, opinie i analizy finansowe.. Zajmujemy się równieżIPO - wprowadzaniem spółek do obrotu publicznego. Prowadzimy wycenę przedsiębiorstw oraz bieżące doradzctwo związane z obecnością emitenta na giełdowym parkiecie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą [więcej]

Nasi klienci

  • KCI S.A.,
  • Conerga 2010 Sp. z o.o. SKA
  • Gremi Sp. z o.o.
  • Ferier Sp.z o.o.
  • Extrade Consulting Sp. z o.o.
  • AJ&PD Sp. z o.o.
  • Klinika Medyczna na Reymonta Sp. J.
  • Helios s.c.
  • Hydro-Med-Gaz Sp. J

Kim jesteśmy

Katarzyna Jakóbińska współwłaściciel

Specjalistka z zakresu księgowości, prawa podatkowego i doradzctwa finansowego.

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe związane z finansami i księgowością. Pracowała na stanowiskach głównych księgowych i dyrektorów finansowych m.in.: Rawskich Zakładów Mięsnych S.A., Fidea Management Sp. z o.o., OFE Polsat i PTE Polsat S.A..

Pani Katarzyna została wpisana do rejestru księgowych w dniu 23 lutego 1999r. pod nr 9272.

Sławomir Gawroński współwłaściciel

Specjalista z zakresu księgowości, prawa podatkowego i doradzctwa finansowego.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,pracował m.in. na stanowisku głównego księgowego w OFE Kredyt Banku, w latach 2004-2008 był prezesem Polskiej Spółki Audytorskiej a od 2008 właścicielem Kancelarii Biegłego Rewidenta.

Pan Sławomir został wpisany do rejestru księgowych w dniu 23 lutego 1999r. pod nr 9270.